Mỏ chì kẽm Nông Tiến - Núi Dùm

Tổng quan

Mỏ Nông Tiến - Núi Dùm là mỏ chì – kẽm có diện tích 134,9ha nằm trên 2 khu vực là khu Núi Dùm 79,1ha và khu Nông Tiến 55,8ha thuộc địa bàn xã Tràng Đà, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Mỏ được Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô – thành viên thuộc tập đoàn Anh Quân Strong khảo sát và xây dựng từ năm 2015  với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Mỏ chì kẽm Nông Tiến - Núi Dùm được khai thác bằng phương pháp hầm lò, xu hướng phát triển bền vững. 
 

Tìm hiểu thêm

Sau khi đưa vào khai thác, Mỏ chì kẽm Nông Tiến - Núi Dùm sẽ trở thành một trong những mỏ lớn tiên phong trong việc sử dụng tối đa cơ giới hóa vào sản suất do một đơn vị 100% vấn tư nhân vận hành. Với sản lượng được khai thác hàng năm, mỏ chì kẽm Nông Tiến - Núi Dùm sẽ cung cấp cho thị trường sản phẩm chất lượng cao. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Với công nghệ hầm lo tối ưu nên mỏ chì kẽm Nông Tiến - Núi Dùm góp phần vào việc vừa phát triển kinh tế địa phương vừa bảo vệ môi trường. 

Tìm hiểu thêm

Tin tức