Giới thiệu

Mỏ chì kẽm Nông Tiến - Núi Dùm - Giới thiệu

Xác định là 1 trong 4 lĩnh vực mũi nhọn của Anh Quân Strong, nên việc hiện đại hóa khai thác hầm lò là yếu tố quan trọng, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của Tập đoàn trong lĩnh vực khai khoáng. Trong những năm qua, cơ giới hóa trong khai thác luôn được Anh Quân Strong xác định là giải pháp chiến lược, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản. Tại dự án  Mỏ chì kẽm Nông Tiến - Núi Dùm, Tập đoàn tập trung đầu tư hiện đại hóa nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường và sự phát triển nền kinh tế của đất nước. 

134,9ha

Có diện tích mỏ là 134,9ha bao gồm khu Núi Dùm 79,1ha và khu Nông Tiến 55,8ha

Gần 1.800 tỷ

Tổng mức đầu tư

1,1 triệu tấn

Trữ lượng khai thác xấp xỉ 1,1 triệu tấn quặng

39.000 tấn

Quy mô khai thác hàng năm đạt 39.000 tấn quặng chì - kẽm

Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô là đơn vị xây dựng và vận hành các dự án khoáng sản mà tập đoàn Anh Quân Strong đang sở hữu. Dự án Mỏ chì kẽm Nông Tiến - Núi Dùm là dự án được khai thác bằng công nghệ hầm lò, phương pháp khai thác ưu việt được khuyến khích trên thế giới. Sản phẩm khai thác tại mỏ Nông Tiến - Núi Dùm là quặng oxit hỗn hợp chì kẽm và quặng sunfur, thành phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN. Với sản lượng than khai thác 39.000 tấn/năm Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô đảm báo đáp ứng thoả mãn về số lượng, chủng loại và chất lượng sản phẩm cho quý khách hàng và giao hàng đúng tiến độ.